PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt
Prihlásenie

Fakturačné údaje:
Titul, meno, priezvisko

Dátum narodenia

Názov firmy / Organizácie (Prosíme nevypisovať údaje zamestnávateľa pokiaľ vám nebude vzdelávanie uhrádzať)

Adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina)

IČO

DIČ

E-mail

Telefón

Počet osôb


Mám záujem o pridelenie kreditov od SKP          Číslo registrácie v SKP

Osobné údaje:
/Organizácie vysielajúce svojich zamestnancov vypíšu osobné údaje účastníkov - titul, meno, priezvisko, dátum narodenia./

Poznámka




© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO