PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Informácie:

Zážitkový svet dieťaťa, pamäťové stopy implicitnej pamäte, spôsob ako sa dieťa vzťahuje k objektovým postavám (rodičom, opatrovateľom), separačno-individuačné snahy detského ega a aktivovaný systém obranných mechanizmov, ktorý chráni ego pred zranením a bolesťou sa kumulujú do špecifických vývinových konfliktov.
Odborné semináre ponúkajú teoreticko-praktický vhľad do diagnostického uchopenia a následnej terapeutickej práce s deťmi a mladistvými cez obrazy, symboly a imaginácie ako riadené katatýmno-obrazové prežívanie.
Ponúkané vzdelávanie prináša zrozumiteľný a fascinujúci vhľad do toho, čo sa odohráva v subjektivite detí a mladistvých v imaginatívnom prežívaní a v práci so symbolickými reprezentáciami cez metodicky prepracované sedenia katatýmno-obrazového prežívania detí a mladistvých.
Odborný program vychádza z hlbinno-psychologických a psychoanalytických teórií, ktoré zrozumiteľným spôsobom budú dopĺňať teoretické a praktické vedenie.
Semináre budú realizované počas deviatich stretnutí so začiatkom vo februári 2024.

Pokyny k objednávaniu a platobné podmienky:

Na seminár sa prihlasuje elektronicky prostredníctvom www.reichelova.sk/vzdelavanie. Záujemca obdrží potvrdenie o svojej účasti na výcvikovom programe emailom. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na výber spomedzi prihlásených záujemcov.
Jednotlivé semináre sú uhrádzané samostatne na základe faktúry vystavenej organizátorom podujatia, ktorá bude spolu s programom podujatia zasielaná elektronicky min. 2 týždne pre samotnou akciou. Účastnícky poplatok zahŕňa aj pracovné materiály a občerstvenie počas trvania podujatia. Účastnícky poplatok je 150 Eur pri prezenčnej forme / 120 Eur pri online forme.
V prípade, že sa účastník nebude môcť zúčastniť vzdelávacej akcie, bude si organizátor nárokovať storno poplatok vo výške 50 % účastníckeho poplatku (materiály k téme budú poskytnuté v elektronickej /tlačenej verzii).
Úprimne sa teším na spoluprácu a vzájomnú diskusiu. Verím, že naplním všetky vaše očakávania.


Eva Reichelová

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO