PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Cenník pre samoplatcov

Komplexná psychodiagnostika detí a dospelých
/vrátane anamnestického vyšetrenia, nálezu a poradenstva pre rodičov/

40 €
Diagnostika emocionality a emočných porúch /do 50 min./

30 €
ADOS - komplexná diagnostika pri pervazívnej vývinovej poruche /autizmus, Aspergerov syndróm, dezintegračná vývinová porucha/

50 €
Psychoterapia individuálna detí /do 50 min./
/psychoterapia hrou - psychoanalytický prístup/

30 €
Psychoterapia individuálna dospelých /do 50 min./
/psychodynamická terapia, imaginatívna terapia/

30 €
Psychoterapia skupinová

10 €
Poradenstvo /do 50 min./

30 €
Párová terapia /do 50 min./

40 €
Krízová intervencia /do 50 min./

30 €
Výpis zo zdravotnej karty
/pre posudkovú komisiu, kúpeľnú liečbu, školu, úradné účely/

5,50 €
Vyšetrenie pre SBS

55 €
Vyšetrenie k povoleniu na zbrojný preukaz

70 €
Cenník je platný od 1.4.2015
© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO