PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Semináre

Úskalia vývinového diania u detí s klinickými symptómami - obstipácia, enkopréza a enuréza. Informácie Prihlásiť

Dátum konania:  
29.09.2017 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Účastnícky poplatok: 70 €
Doplatok za pridelenie kreditov: 1,80 €

Podujatie je akreditované Slovenskou komorou psychológov, za účasť získavate 6 kreditov.

© 2017 CREATIVE PHOTO STUDIO