PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením - Košice Informácie Prihlásiť

Plán stretnutí v roku 2018:
 1. Hra ako symbolické stvárnenie detskej mysle, prínos detskej psychoanalýzy do súčasnej terapie hrou,
  ukážky z klinickej praxe.

  Dátum konania: 02.03.2018 /13.00-18.00/ - 03.03.2018 /9.00-17.00/
  Účastnícky poplatok: 120 €

 2. Využitie projektívnej hry v psychodiagnostike separačno - individuačného vývinu detí,
  psychosexuálneho vývinu a poznaní špecifických vývinových konfliktov.

  Dátum konania: 13.04.2018 /13.00-18.00/ - 14.04.2018 /9.00-17.00/
  Účastnícky poplatok: 120 €

 3. Potenciál hry v liečbe emočných porúch u detí. Asociatívna hra ako psychoanalytická metóda liečby,
  využitie hrových podnetov, zariadenie herne. Správanie terapeuta.

  Dátum konania: 01.06.2018 /13.00-18.00/ - 02.06.2018 /9.00-17.00/
  Účastnícky poplatok: 120 €

 4. Individuálna terapia hrou a psychoanalytické porozumenie hrového správania dieťaťa I.
  Dátum konania: 07.09.2018 /13.00-18.00/ - 08.09.2018 /9.00-17.00/
  Účastnícky poplatok: 120 €

 5. Individuálna terapia hrou a psychoanalytické porozumenie hrového spávania dieťaťa II.
  Dátum konania: 26.10.2018 /13.00-18.00/ - 27.10.2018 /9.00-17.00/
  Účastnícky poplatok: 120 €

 6. Problematika prenosu a protiprenosu v terapii s deťmi, historický prehľad a súčasný postoj
  v práci s detským klientom.

  Dátum konania: 07.12.2018 /13.00-18.00/ - 08.12.2018 /9.00-17.00/
  Účastnícky poplatok: 120 €

Jednotlivé podujatia výcvikového programu budú akreditované Slovenskou komorou psychológov, za účasť získavate 12 kreditov.
© 2018 CREATIVE PHOTO STUDIO