PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt
Cena: 14,90 Eur

Rok vydania: 2012
Vydanie: 1. vydanie
Počet strán: 169 strán
Väzba: Tvrdá väzba
ISBN: 978-80-8143-051-0
Zážitky psychoterapeutky
Psychoterapia  má  nekonečne  tvorivý  rozmer.  Môžem len potvrdiť, už veľakrát  napísané,  že  je  umením.  V našej práci často platí, že sa
nemôžeme  spoliehať  na dopredu dané pravidlá. Musíme sa rozhodnúť, na základe  všetkých  vedomostí  a skúseností,  ktoré  máme a toho, čo je v danej  chvíli  pre klienta to najlepšie. Niekedy je najdôležitejšie, čo  nám  šepkajú  naše  vlastné pocity, preto sa vo svojej práci stále učím spoliehať na moje prežívanie.
Neponúkam  návod  ako  pracovať s určitým problémom alebo ako zmierniť ľudskú  bolesť,  chcem  sa  podeliť  o  moju  skúsenosť,  že  základom pracovného  úspechu  psychológa  je vytvorenie láskyplného empatického vzťahu  v prostredí  emočného  prijatia  a dôvery.  Kladiem  dôraz  na prežívanie  môjho  klienta,  ale aj moje vlastné, mám odvahu hovoriť o sebe,  o  mojej snahe a ochote nevzdávať sa. Na stránkach knihy môžete sledovať  môj  vlastný  zápas  s tým,  čo  prežívam  a čo  si  dovolím klientovi  prejaviť.  Odhaľujem svoje vnútro, pocity vzrušenia z dobre vykonanej   práce,   ale  aj  vlastnú  neistotu  a bezmocnosť,  pocity frustrácie a zlosti, nehy a smútku.
Prijmite  preto  pozvanie  do mojej pracovne, kde na pozadí pätnástich autentických  ľudských  stretnutí  ponúkam  úprimnú a hlbokú výpoveď o budovaní  vzťahového  priestoru,  v  ktorom  klient  a  psychológ sú v rovnakej ľudskej pozícii.
Mama, buď mojím princom
Cena: 19,90 Eur

Rok vydania: 2013
Vydanie: 2. vydanie
Počet strán: 290 strán
Väzba: Mäkká väzba
ISBN: 978-80-970592-4-8
Mama, buď mojím princom
Kazuistiky z detskej psychoanalýzy
Prostredníctvom 13 kazuistík ponúka vhľad do terapeutickej práce s deťmi a ich rodičmi. Psychoterapia je vedená psychoanalytickým porozumením separačných a individuačných procesov detí vo vzťahovom priestore medzi rodičom a dieťaťom. Neexistuje iný terapeutický model, ktorý by ponúkol také hlboké poznanie vnútorných psychických procesov dieťaťa, akým je práve vzťahová psychoanalýza. Porozumenie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom je dôležitým katalyzátorom psychického pohybu vo vzťahovom systéme a je nositeľom takej zmeny, ktorá rodičovi prináša emočnú úľavu a radosť zo svojho potomka a dieťa posúva do zrelšej vývinovej fázy. Detská psychoanalýza prebieha formou hry, pretože dieťa na gauč nepoložíte! Takisto, ako u dospelej klientely, využíva asociatívnu metódu, ale vyjadrovacím jazykom je hrová aktivita dieťaťa v prenosovom priestore s terapeutom. Prostredníctvom hrových aktivít detských klientov a ich terapeutického sprevádzania autorka preniká do podstaty toho, prečo dieťa ostáva vývinovo fixované v nezrelých emočných fázach. Ponúka dieťaťu bezpečný vzťahový priestor, projektívne plátno a hrové symboly, ktoré vychytávajú detské bolesti a pomáhajú ich liečiť.
Jednotlivé príbehy Vás uvedú do spoločného priestoru rodiča a dieťaťa, ale aj psychoanalytika a dieťaťa, kde sa odohrávajú malé drámy o sebazáchovu detského ega a pokusy o jeho zrelší vývin.
Publikácia, doplnená o autentické kresby a fotodokumentáciu hrových projekcií malých klientov, je určená nielen odbornej verejnosti, ale poskytne množstvo užitočných rád všetkým rodičom, ktorí sa cítia bezmocní pri výchove svojich ratolestí.
Filiálna terapia
Cena: 10 Eur

Rok vydania: 2013
Vydanie: 3. vydanie
Počet strán: 70 strán
Väzba: Mäkká väzba
ISBN: 978-80-970592-3-1
Na chvíľu Freudom
Filiálna terapia
Príručka pre všetkých rodičov, ktorí chcú skvalitniť svoj vzťah s dieťaťom.

Určená pre deti ťažšie výchovne zvládnuteľné a trpiace vážnejšími emočnými problémami /nevedia sa odlúčiť od rodiča, dožadujú sa stálej fyzickej prítomnosti dospelej osoby, sú úzkostné, správajú sa ako oveľa menšie deti, nevedia sa hrať alebo spolupracovať v hrových aktivitách/. Základom tejto terapie je spoločná 30 min. hra dieťaťa a rodiča, ktorá dieťaťu umožňuje premietať jeho zážitkový svet, vyjadrovať myšlienky a pohnútky, ale aj zabudnuté emočné neistoty a krivdy minulosti. Filiálna terapia nezmení len správanie dieťaťa, ale obohatí aj rodiča o základné výchovné zručnosti vrátane citlivého počúvania, rozoznávania emocionálnych potrieb dieťaťa, terapeutického zadávania hraníc a budovania sebavedomia dieťaťa.

Rodič sa pri hre stáva psychoanalytikom používaním liečivých princípov tzv. terapeutických fínt - komentovanie, komentovanie s použitím zámena, hra bez zbytočných otázok a prehnaného vychvaľovania, reflektovanie pocitov dieťaťa.

S pomocou tohto metodického materiálu zostavíte terapeutickú krabicu hračiek, systémom malých krokov si osvojíte pomerne ľahké, ale aj náročnejšie komplexy terapeutického správania.

Pozitívne účinky filiálnej terapie, roky overované v praxi po celom svete, máte teraz možnosť spoznať priamo pri hre s vašimi deťmi v domácom prostredí. Budete prekvapení výsledkami.

Neberte mi ilúzie
Cena: 16,90 Eur

Rok vydania: 2017
Vydanie: 2. vydanie
Počet strán: 224 strán
Väzba: Tvrdá väzba
ISBN: 978-80-970592-5-5
Neberte mi ilúzie
Prípadová štúdia psychoterapeutickej liečby
metódou katatýmne imaginatívnej terapie
Po dvoch publikáciách venovaných detskému klientovi prichádza na knižné pulty príbeh Martiny mladej ženy a matky dvoch malých detí, ktorej panická úzkostná porucha a postupne sa vynárajúca obsedantná obranná línia neumožňovali viesť plnohodnotný a citovo bohatý život.
Autorku, klinickú psychologičku a psychoterapeutku, pri práci s Martinou oslovila ľahkosť klientkinho asociatívno-symbolického vyjadrovania vnútorných psychických obsahov, preto sa jadrom terapeutickej liečby stávala katatýmno-imaginatívna terapia. Pri použití tejto metódy terapeut vyvoláva u uvoľneného klienta, pohodlne sediaceho v kresle, imagináciu, podobnú dennému snu. Za zatvorenými očami sa klientovi objavujú obrazové scenérie, v ktorých sa môže pohybovať, akoby to bola skutočnosť, preto na mnohé reaguje silným emočným pohnutím.
Imaginácie majú úžasnú moc. Vedia symbolickým, veľmi šetrným a dôstojným spôsobom stvárniť problém klienta. Dostávajú sa veľmi hlboko, až do zážitkov raného detstva a sprítomňujú aj silné, tzv. zdrojové možnosti klienta.
Publikácia prezentuje malú symbolickú drámu premeny éterickej, porcelánovej dievčiny na harmonickú ženu s autentickým popisom liečebného procesu a sprevádzania terapeutom. Martina, ktorá si dlho tvrdohlavo niesla a chcela udržať dievčenský ego ideál, ho počas terapie opatrne a chvíľami bolestivo ako masku odkladá, aby sa mohla stať autonómnou a emočne bohatou ženou.
 
© 2018 CREATIVE PHOTO STUDIO