PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Profil   Služby   Okruhy problémov   Poisťovne   Cenník   Vzdelávanie   Kontakt   Kontakt

Poisťovne

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v našom zdravotníckom zariadení je hradené zo zdrojov verejného zdravotníctva na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Naše zdravotnícke zariadenie je zmluvným partnerom
týchto zdravotných poisťovní:

  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa a.s.

Z verejného zdravotného poistenia nie sú hradené tieto služby

  Výpis zo zdravotnej karty
/pre posudkovú komisiu, kúpeľnú liečbu, školu, úradné účely/

5,50 €
Vyšetrenie k povoleniu na zbrojný preukaz


70 €
Vyšetrenie pre SBS


55 €
Vyšetrenie mimo ordinačných hodín
/úhrada plnej sumy podľa cenníka pre samoplatcov/

© 2024 CREATIVE PHOTO STUDIO